Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

De regering legt de nadruk op toegankelijke en betaalbare zorg in 2024, omdat gezondheid van groot belang is voor zowel individuele Nederlanders als de samenleving als geheel. Het is van essentieel belang dat iedereen, nu en in de toekomst, kan rekenen op zorg en ondersteuning die toegankelijk en betaalbaar is. Dit vereist preventieve gezondheidsmaatregelen en een herziening van de organisatie van de zorg. De regering werkt hieraan in samenwerking met zorgverleners, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De begroting voor 2024 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toont een budget van € 103,4 miljard voor de zorg.

Het aantal mensen dat zorg nodig heeft, groeit, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet in hetzelfde tempo, wat de zorg in gevaar brengt. Het kabinet heeft daarom akkoorden gesloten met gemeenten en diverse maatschappelijke partijen, zowel binnen als buiten de zorgsector, om veranderingen door te voeren die de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) behoudt de beschikbaarheid van transformatiemiddelen in 2024, met een budget van € 2,8 miljard voor de periode 2023-2027. Dit geld wordt onder andere besteed aan de versterking van eerstelijnszorg, zoals huisartsenzorg en wijkverpleging. Het kabinet bevordert ook de samenwerking tussen gemeenten, huisartsen en geestelijke gezondheidszorg en investeert in digitalisering en verbeterde uitwisseling van patiëntgegevens, waaronder € 9,3 miljoen voor elektronische verpleegkundige overdracht.

Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) ontvangt € 345 miljoen in 2024 om de ouderenzorg anders te organiseren. Dit programma ondersteunt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en zorg en ondersteuning te ontvangen in hun vertrouwde omgeving. Het kabinet heeft besloten om twee eerder aangekondigde maatregelen binnen de Wet langdurige zorg voor 2024 uit te stellen, namelijk de tariefsverlaging voor ouderenzorg en de tariefsverlaging voor de hele Wet langdurige zorg, vanwege onvoldoende uitwerking. Het budget voor langdurige zorg wordt verhoogd volgens de reguliere systematiek, omdat meer mensen een beroep doen op deze zorg.

In 2024 zet het kabinet de plannen van de Hervormingsagenda Jeugd voort, gericht op een beter werkend jeugdzorgstelsel. Dit om jeugdigen en gezinnen die het echt nodig hebben snel de juiste hulp te bieden. Er is € 1,45 miljard beschikbaar voor jeugdzorg in 2024. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt met betrokken partijen om de jeugdzorguitgaven in 2024 met € 374 miljoen te verminderen.

Vanwege loonstijgingen, inflatie en een grotere vraag naar zorg stijgen de zorgkosten in 2024. Hierdoor wordt verwacht dat de premie voor de basisverzekering met ongeveer € 12 per maand zal toenemen. De gemiddelde zorgpremie in 2024 komt daarmee uit op € 149 per maand. Lagere en middeninkomens krijgen gedeeltelijk compensatie voor de zorgpremie via de zorgtoeslag, met een maximum van € 127 per maand in 2024. De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag in 2023 om koopkrachtverlies te compenseren, vervalt in 2024.

Bron en afbeelding: Rijksoverheid

4.5/5 - (11 stemmen)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven