Veel gestelde vragen

Waar wil je meer over wetenHandige informatie over je zorgverzekering

Algemene vragen

Het is goed om te weten dat wanneer je vóór 31 december een nieuwe zorgverzekering afsluit, je huidige zorgverzekering automatisch wordt opgezegd. Het is dus niet nodig om zelf je oude verzekering op te zeggen. Je kunt ook later overstappen tot eind januari, dan dien je zelf de overstap te regelen.
Als u van plan bent om binnen Europa op vakantie te gaan, kan de Europese Zorgverzekeringskaart (EHIC) van pas komen. Met deze kaart krijgt u gemakkelijker toegang tot medische zorgvoorzieningen in het buitenland, waardoor de kans kleiner wordt dat u zelf voor medische kosten moet voorschieten.
In Nederland is iedereen die woont of werkt verplicht om een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Elk jaar zorgt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de nodige informatieverschaffing rondom de zorgverzekering via een eindejaarscampagne. Met de slogan ‘Ik regel mijn zorg goed’ heeft het ministerie als doel om de Nederlandse burgers bewust te maken van de belangrijke aspecten bij het controleren van hun zorgpolis.

FAQ - Verschil in zorgpolissen

Het is goed om te weten dat wanneer je vóór 31 december een nieuwe zorgverzekering afsluit, je huidige zorgverzekering automatisch wordt opgezegd. Het is dus niet nodig om zelf je oude verzekering op te zeggen. Je kunt ook later overstappen tot eind januari, dan dien je zelf de overstap te regelen.
In de meeste gevallen niet. Alleen wanneer er sprake is van medische noodzaak kom je in aanmerking voor vergoeding van speciale lenzen of bijzondere optische hulpmiddelen via de basisverzekering. Gewone brillen en contactlenzen worden doorgaans niet gedekt. Voor deze ‘gewone’ brillen en contactlenzen dien je een aanvullende zorgverzekering af te sluiten of de kosten zelf te dragen.
Het verplichte eigen risico houdt in dat de verzekerde de eerste € 385 van de kosten zelf moet dragen voordat de zorgverzekeraar deze kosten gaat vergoeden. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar de factuur voor het eigen risico pas enkele maanden na het maken van zorgkosten toestuurt. Het verplichte eigen risico is van toepassing op bijna alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (basispakket), zoals bezoeken aan medisch specialisten in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp.
In Nederland is het verplicht voor iedereen om een zorgverzekering te hebben. Als je jonger bent dan 18 jaar, ben je automatisch meeverzekerd met je ouders, voogd of verzorger. Als je 18 jaar of ouder bent, dien je zelf premie te betalen. Het is niet altijd voordelig om dezelfde zorgverzekering als je ouders te hebben. Als jongere is het verstandiger om een verzekering te kiezen die aansluit bij jouw levensstijl, zoals een studenten zorgverzekering. Deze biedt vaak extra dekking voor zaken zoals anticonceptie, fysiotherapie en medische kosten in het buitenland.
Een naturapolis biedt 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners en een gedeeltelijke vergoeding bij niet-gecontracteerde behandelaars.
Een combinatiepolis is een type zorgverzekering in Nederland dat zowel elementen van een naturapolis als een restitutiepolis combineert.
Een combinatiepolis biedt dekking bij gecontracteerde zorgverleners tegen 100% vergoeding, en bij niet-gecontracteerde zorgverleners tegen een deel van de kosten.
Een restitutiepolis staat bekend om de vrijheid die het verzekerden biedt. Je hebt de mogelijkheid om zelf je zorgverlener te kiezen, ongeacht of deze wel of niet gecontracteerd is.
Het belangrijkste kenmerk van een restitutiepolis is de keuzevrijheid. Verzekerden hebben de vrijheid om zelf te bepalen naar welke zorgverlener ze gaan, zonder afhankelijk te zijn van gecontracteerde partijen.
Bij een naturapolis worden alle kosten vergoed bij gecontracteerde zorgverleners. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners ontvang je een gedeeltelijke vergoeding.
Ja, een combinatiepolis biedt de mogelijkheid om zelf een zorgverlener te kiezen, maar de vergoeding kan variëren afhankelijk van de contractstatus van de zorgverlener.
Over het algemeen hebben verzekerden met een restitutiepolis maximale keuzevrijheid, maar het is altijd raadzaam om de polisvoorwaarden te raadplegen voor eventuele beperkingen.
Met een restitutiepolis kun je zelf je zorgverlener kiezen. Je declareert vervolgens de kosten bij de verzekeraar, die een deel of het geheel van de kosten vergoedt, afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Gecontracteerde zorgverleners zijn zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Vergoedingen zijn vaak volledig bij deze zorgverleners.

FAQ - Eigen risico

Het verplichte eigen risico houdt in dat de verzekerde de eerste € 385 van de kosten zelf moet dragen voordat de zorgverzekeraar deze kosten gaat vergoeden. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar de factuur voor het eigen risico pas enkele maanden na het maken van zorgkosten toestuurt. Het verplichte eigen risico is van toepassing op bijna alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (basispakket), zoals bezoeken aan medisch specialisten in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp.

FAQ - Ooglaseren

Ja, aanvullende verzekeringen kunnen kosten voor brillen en contactlenzen dekken. Dit kan onder andere de aanschaf van monturen, glazen en regelmatige oogonderzoeken omvatten.
Een ooglaserbehandeling is een ingreep aan het oog met als doel de visuele zicht te verbeteren. Het kan worden overwogen als een alternatief voor bril- of contactlensgebruik.
In de meeste gevallen worden kosten voor ooglaserbehandelingen alleen vergoed onder uitzonderlijke omstandigheden en bij medische indicatie vanuit de basisverzekering. Het is belangrijk de voorwaarden bij de verzekeraar te controleren.
Nee, geen enkele verzekeraar dekt de kosten van ooglaserbehandelingen volledig. De vergoeding kan variëren, en het is essentieel om de specifieke voorwaarden bij de verzekeraar te verifiëren.
Ooglaserbehandelingen worden doorgaans alleen vergoed bij medische indicatie en onder uitzonderlijke omstandigheden. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je verzekeraar voor gedetailleerde informatie.
Nee, vergoeding is alleen van toepassing bij gecontracteerde zorginstellingen waarmee de verzekeraar overeenkomsten heeft. Bij niet-gecontracteerde instellingen kan de dekking lager zijn.
Navigeer naar de knop ‘zorgverzekeringen vergelijken’ en ga naar het kopje ‘Aanvullende Dekkingen’. Voer ‘Ooglaserbehandeling’ in om de specifieke dekking voor vergelijking te zien.
Ja, het is belangrijk om de voorwaarden bij je verzekeraar te raadplegen en indien nodig voorafgaand toestemming te verkrijgen voor de behandeling. Hierdoor kun je beter inzicht krijgen in de vergoeding en eventuele voorwaarden.

FAQ - Opzeggen en Annuleren

Je kunt je zorgverzekering één keer per jaar opzeggen, meestal aan het einde van het jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk in specifieke situaties, zoals verhuizing naar het buitenland of aanpassing van de polisvoorwaarden. Zorg ervoor dat je de opzegging schriftelijk bevestigd krijgt en overweeg de gevolgen van het opzeggen van je verzekering.
In de meeste gevallen kun je je zorgverzekering aan het einde van het jaar opzeggen. Tussentijds opzeggen is mogelijk bij bijzondere situaties, zoals veranderingen in je persoonlijke omstandigheden of polisvoorwaarden.
Het opzeggen van je zorgverzekering kan gevolgen hebben voor je dekking en financiën. Zorg ervoor dat je de voorwaarden begrijpt en overweeg alternatieven voordat je opzegt.
Ja, in bepaalde situaties, zoals verhuizing naar het buitenland of wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden, is tussentijds opzeggen mogelijk. Neem contact op met je verzekeraar voor specifieke informatie.
Ja, het is belangrijk om je opzegging schriftelijk te bevestigen. Dit kan per brief of e-mail. Zorg ervoor dat je een bevestiging ontvangt van je verzekeraar.
Het vergelijken van zorgverzekeringen is cruciaal om de juiste verzekering te kiezen die past bij jouw behoeften en budget. Het kan geld besparen en zorgen voor de beste zorg die aansluit bij jouw situatie.
Gebruik tools en informatie, zoals die beschikbaar zijn op Zorgkieswijzer.nl, om zorgverzekeringen te vergelijken. Overweeg premies, dekking en voorwaarden van verschillende verzekeraars voordat je een beslissing neemt.

FAQ - Aanvullende tandartsverzekering

Ja, de basisverzekering vergoedt veel verschillende tandheelkundige behandelingen. Er is onderscheid tussen mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. Bepaalde tandheelkundige procedures zijn beschikbaar voor alle verzekerden, ongeacht hun leeftijd.
De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen voor mondzorg bij verzekerden tot 18 jaar, waaronder periodieke controles, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg je verzekeringspolis voor een compleet overzicht.
De basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkundige zorg als er sprake is van een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond. Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg.
Ja, als je meer kosten voor de tandarts vergoed wilt krijgen, kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij je zorgverzekeraar. De behandelingen en het bedrag dat wordt vergoed, verschillen per verzekeraar.
Bij het kiezen van aanvullende tandartsdekking is het belangrijk om te kijken naar je persoonlijke behoeften en het type tandheelkundige zorg dat je verwacht. Vergelijk de dekking en kosten van verschillende aanvullende verzekeringen om de beste keuze te maken.
Ja, als je aanvullende tandartsdekking wilt, moet je dit apart aangeven bij het afsluiten van je zorgverzekering. Controleer de voorwaarden en mogelijkheden bij je zorgverzekeraar.
Orthodontie en implantaten vallen onder bijzondere tandheelkundige zorg en worden gedekt door de basisverzekering als er sprake is van een ernstige (ontwikkelings)stoornis of afwijking van de mond.
In principe kun je je tandartsverzekering één keer per jaar opzeggen, meestal aan het einde van het jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk bij specifieke situaties zoals verhuizing naar het buitenland of aanpassing van de polisvoorwaarden. Raadpleeg je verzekeraar voor meer informatie.

FAQ - Kraamzorg

Kraamzorg wordt verleend door een kraamverzorgende en omvat ondersteuning en verzorging tijdens de bevalling (partusassistentie) en gedurende de kraamtijd. Het omvat ook instructies en voorlichting, zoals over borstvoeding.
Ja, kraamzorg wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt niet aangesproken, maar er geldt wel een eigen bijdrage.
De kosten voor kraamzorg omvatten inschrijving, intake (thuis en telefonisch), kraamzorg zelf en assistentie bij de geboorte (partusassistentie).
Je hebt recht op minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg. Per 1 januari 2024 wordt de periode van tien dagen verlengd met zes weken, waardoor kraamzorg flexibeler verdeeld kan worden over een langere periode.
Beval je in het ziekenhuis, dan heeft dit gevolgen voor het aantal uur kraamzorg. Voor elke opnamedag in het ziekenhuis wordt acht uur afgetrokken, met uitzondering van de dag van ontslag.
Voor kraamzorg thuis betaal je 5,10 euro per uur in 2024. Verblijf je in een geboortecentrum of ziekenhuis zonder medische indicatie, dan is de eigen bijdrage 40 euro per dag, verdeeld over de moeder en de baby.
Bij verblijf in het ziekenhuis met een medische indicatie betaal je geen eigen bijdrage voor kraamzorg.
Ja, de assistentie die de kraamhulp tijdens de bevalling verleent aan de verloskundige, bekend als partusassistentie, wordt vergoed en hier is geen eigen bijdrage voor nodig.
Ja, vaak kun je de eigen bijdrage voor kraamzorg vergoed krijgen via een aanvullende verzekering. Vergelijk zorgverzekeringen om de juiste aanvullende dekking te vinden die past bij je behoeften en verwachtingen. Let op de premie en polisvoorwaarden die per verzekeraar verschillen.
4.7/5 - (3 stemmen)
Scroll naar boven