Provisietransparantie

Vanaf 1 juli 2024 zijn wij verplicht, in lijn met het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023, om u actief te informeren over de ontvangen provisies. Deze verplichting, bekend als actieve provisietransparantie, heeft als doel om consumenten inzicht te geven in de kosten die zij indirect betalen voor de dienstverlening die wij bieden. Dit helpt u om een weloverwogen keuze te maken en de kosten en dienstverlening van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Onze commissies worden specifiek ontvangen voor overstappen naar nieuwe zorgverzekeringen via onze diensten. Dit betekent dat wanneer u via Zorgkieswijzer.nl een nieuwe zorgverzekering afsluit, wij een vergoeding ontvangen van de zorgverzekeraar. Het bedrag van deze vergoeding kan variëren afhankelijk van de specifieke zorgverzekeraar en het afgesloten verzekeringsproduct.  Daarom willen wij u informeren dat wij commissies ontvangen voor elke succesvolle overstap via onze website. Deze commissies variëren tussen de €10 en €50 per overstap. 

De ontvangen commissies stellen ons in staat om onze diensten te faciliteren en verbeteren. Met deze vergoedingen kunnen wij onze website onderhouden, nieuwe functionaliteiten ontwikkelen, en ervoor zorgen dat u toegang heeft tot actuele en nauwkeurige informatie over zorgverzekeringen. Daarnaast helpen deze commissies ons om klantondersteuning te bieden en u te begeleiden in het proces van het kiezen en overstappen naar een nieuwe zorgverzekering.

Het is ons doel om u volledig te informeren over deze commissies zodat u kunt begrijpen welke dienstverlening u krijgt in verhouding tot de kosten die u betaalt. Door deze transparantie hopen wij een open en eerlijk gesprek te bevorderen over de diensten die wij aanbieden en hoe wij deze diensten financieren.

Wij blijven ons inzetten voor het naleven van deze regelgeving en zullen regelmatig onze processen evalueren om te zorgen dat wij u de meest accurate en up-to-date informatie bieden. Mocht u vragen hebben over onze commissies of over onze dienstverlening, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@zorgkieswijzer.nl voor meer informatie.

Voor alle details over actieve provisietransparantie kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) via deze link.

FAQ over actieve provisietransparantie

Actieve provisietransparantie is een verplichting voor adviseurs en bemiddelaars om consumenten actief te informeren over de afsluitprovisie en doorlopende provisie bij schadeverzekeringen. Dit betekent dat consumenten voorafgaand aan het einde van de dienstverlening geïnformeerd moeten worden over de hoogte van de provisie, zonder dat ze hier zelf om hoeven te vragen.

De verplichting tot actieve provisietransparantie treedt in werking op 1 juli 2024 en geldt voor overeenkomsten die op of na deze datum zijn aangegaan.

 

Tot 30 juni 2024 moeten bemiddelaars en adviseurs het bedrag van de provisie kenbaar maken als de consument hierom vraagt (passieve provisietransparantie). Vanaf 1 juli 2024 moet deze informatie actief verstrekt worden voor nieuwe overeenkomsten.

 

Het doel is om consumenten inzicht te geven in de kosten die zij indirect betalen voor de dienstverlening. Dit helpt consumenten om de te verwachten dienstverlening af te zetten tegen de in rekening gebrachte prijs, en om kosten en diensten van verschillende aanbieders te vergelijken.

 

De provisie moet tijdig en zo exact mogelijk worden gecommuniceerd, uiterlijk voordat de bemiddeling of het advies is afgerond. Als het exacte bedrag nog niet bekend is, kan een nauwkeurige indicatie worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het concept ‘fijnmazig gemiddeld’, waarbij wordt uitgegaan van vergelijkbare producten en risicodekkingen.

 

Als de inschatting van de provisie tijdens de dienstverlening significant wijzigt, moet de consument hierover proactief en tijdig worden geïnformeerd.

 

De regels gelden voor overeenkomsten inzake schadeverzekeringen die op of na 1 juli 2024 zijn aangegaan. Of er sprake is van een nieuwe overeenkomst bij bijvoorbeeld prolongatie van bestaande verzekeringen hangt af van de omstandigheden, zoals wezenlijke wijzigingen in de essentiële onderdelen van de overeenkomst.

 

Directe aanbieders moeten aan hun cliënten actief communiceren over de kenmerken van de dienstverlening en de aard en het bedrag van de vergoeding die zij aan derden betalen voor het aanbrengen van nieuwe cliënten. Dit geldt zowel voor consumenten als voor de zakelijke markt en ook voor directe aanbieders uit andere EU-lidstaten die in Nederland opereren.

 

Hoewel nevenverzekeringstussenpersonen vrijgesteld zijn van de regels omtrent actieve provisietransparantie, worden zij aangemoedigd om deze principes toch toe te passen. Dit helpt consumenten om de dienstverlening te beoordelen in verhouding tot de betaalde prijs.

 

De AFM zal toezien op de naleving van deze regelgeving en blijft in gesprek met de markt om ervoor te zorgen dat consumenten duidelijk begrijpen welke dienstverlening zij kunnen verwachten en tegen welke prijs. De evaluatie van deze regelgeving zal over drie jaar plaatsvinden.

 

Als publisher die gebruik maakt van dynamische vergelijkers op je website, is het belangrijk om actie te ondernemen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Zorg ervoor dat de commissies die je ontvangt duidelijk en nauwkeurig worden vermeld in euro’s bij de betreffende schadeverzekeringen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, zolang het voor de consument goed vindbaar en duidelijk omschreven is.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@zorgkieswijzer.nl. Voor alle details over actieve provisietransparantie kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) via deze link.

 
4/5 - (2 stemmen)
Scroll naar boven